Celostna prometna strategija občine Krško – še naprej v smeri trajnostne mobilnosti

Potem ko je na zadnji seji Občinski svet Občine Krško sprejel dokument Celostne prometne strategije občine Krško, je zaključen proces priprave strateškega dokumenta, hkrati pa začetek urejanja in izvajanja ukrepov trajnostno usmerjenega prometa v občini Krško. Ukrepe sta na včerajšnji novinarski konferenci predstavila župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor podjetja Appia, izdelovalca dokumenta, mag. Goran Jovanović.

Kot je uvodoma poudaril župan, je osnovni cilj nadaljevati delo po poti trajnostne mobilnosti s poudarkom na povečanju prostora, namenjenega pešcem in kolesarjem, ter optimizaciji in integraciji javnega potniškega prometa. Seveda pa bo v največji meri potrebno spremeniti miselnost in navade vseh udeležencev v prometu.

Strategija temelji na petih stebrih. Več kot polovica načrtovanih ukrepov je namenjenih promociji hoje oz. pešačenju, 29 % izkoriščanju potencialov za kolesarjenje, 11 % optimizaciji motornega prometa, 6 % razvoju javnega potniškega prometa ter dva odstotka trajnostnemu načrtovanju mobilnosti.

Na področju pešačenja Občina Krško v tem letu že izvaja določene ukrepe, in sicer ureja umirjanje prometa na Zdolski cesti ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, z izgradnjo krožišča Dorc in navezovalne ceste mimo bazena bo območje pri osnovni šoli v Brestanici zaprto za motorni promet, tudi v starem mestnem jedru načrtujejo zmanjšanje parkiranja.

Na področju promocije trajnostnih oblik mobilnosti so v načrtu tudi prve dejavnosti, kot npr. »Pešbus«, s katero spodbujajo otroke k pešačenju v šolo. Šolarji bi se tako lahko zjutraj priključili organizirani skupini ostalih otrok, v spremstvu odrasle osebe, in skupaj v družbi prijateljev varno pešačili do šole.

Kolesarske poti bodo še bolj povezane, tudi preko obstoječega mostu v Krškem, povezava večnamenske poti iz krškega proti Brestanici skozi tunele vse do Senovega, v teku je postopek izposoje koles v mestu Krško, še v letošnjem letu naj bi uredili tudi servisne postaje za kolesa.  V načrtu imajo kolesarsko povezavo od severa proti jugu občine s premostitvijo Save z obnovo opuščenega vojaškega mostu, ki naj bi ga Občina Krško odkupila, ter kolesarsko povezavo po nasipu ob Savi proti Brežicam in preko meje s Hrvaško. V načrtih je prav tako peš in kolesarski most, ki bi povezal Videm s starim mestnim jedrom Krškega, s čimer bi Krško, kot je dejal župan, postalo »mesto petih mostov«.

Na področju motornega prometa bo z dokončanjem izgradnje krške obvoznice bistveno zmanjšan promet skozi mesto, v letošnjem letu je občina z izgradnjo nekaterih krožišč umirila promet na nekaterih najbolj nevarnih odsekih, kot je npr. krožišče v Velikem Podlogu na cesti Drnovo – Križaj. Širili bodo tudi mrežo električnih polnilnih postaj, letos bo nova na Vidmu.

Na področju javnega potniškega prometa je župan izpostavil predvsem že uveljavljen sistem dopolnjevanja šolskih prevozov z mestnim prevozom, s čimer bi omogočili prevoz občanov iz oddaljenejših naselij do mestnega središča. Nadaljnji korak je vzpostavitev enotnih vozovnic, razmišljajo pa tudi o uvedbi prevoza na klic, namenjenega predvsem starejšim občankam in občanom.

Dokument bodo redno posodabljali, prvič predvidoma po izteku petletnega obdobja.

Vir: Občina Krško