Zaklep digitalne sheme – četrta faza

Podjetje Ansat, d. o. o. od 6. julija 2017 nadaljuje s procesom zaklepa digitalne televizijske sheme in ukinitve analogne televizijske sheme na naslednjih območjih:

spodnji del Vidma, Cesta 4. julija, Kolodvorska ulica, Stara vas, Kremen, Cankarjeva ulica.

Hkrati se še vedno izvajajo dela tudi na območjih:

zgornji del Vidma, Gubčeva ulica, Cesta krških žrtev, staro mestno jedro Krškega, Sremič, Žadovinek in Narpel.

Med izvajanjem procesa bo do zaključka vseh aktivnosti na tem območju analogna programska shema izklopljena, z izjemo šestih televizijskih programov (TVSLO1, TVSLO2, TVSLO3, HRT1, HRT2, Ansat TV), v digitalnih televizijski shemi pa po zaklepu ostajajo na voljo televizijski programi, vključeni v Slovenski paket. Za spremljanje ostalih televizijskih vsebin je potrebno namestiti pripadajočo opremo, ki ste jo naročniki prejeli predhodno.

Po končanih delih na tem območju, sledi še zadnja, peta faza:

5 – Senovo

Proces se je 22. maja začel izvajati na območju Brestanice ter nadaljeval na območju Leskovca pri Krškem, Starega Gradu, Spodnjega Starega Gradu, Libne, Dolenje vasi, Pesja in Veniš, kjer so dela zaključena.

V primeru tehničnih težav pri nameščanju opreme oziroma spremljanju naročenih televizijskih vsebin je na voljo brezplačna telefonska številka: 080 45 50 oziroma dežurna telefonska številka tehnične službe: 051 618 056.

Zahvaljujemo se za razumevanje!

Ansat, d. o. o.