Krški svetniki o spremembi proračuna za letošnje in prihodnje leto

 

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 24. seji, zadnji pred letošnjimi poletnimi počitnicami,  med drugim sprejeli odloka o spremembi proračuna za leti 2017 in 2018.

Kot je uvodoma pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, z rebalansom proračuna predlagani prihodki proračuna Občine Krško za leto 2017 znašajo 38,1 milijona evrov, kar je za 3, 2 milijona evrov več, kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu. Del tega povečanja predstavlja iztoženi znesek za protokole. V primerjavi z veljavnim proračunom se je načrtovani obseg prihodkov povečal za 9,2 %.Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki glede na veljavni proračun višji za 10 % ali 3, 5 milijona evrov. 42 % sredstev je namenjenih investicijam, s poudarkom na nadaljevanju izgradnje obvoznice Krško, izgradnji pločnika in celovite ureditve naselja Zdole, komunalni infrastrukturi v naseljih Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava, dozidavi prizidka pri OŠ Koprivnica (kuhinja, knjižnica, kurilnica), ureditvi nadhoda nad železniško postajo v Krškem in drugih.

V predlogu spremembe proračuna predlagani prihodki proračuna Občine Krško za leto 2018 znašajo 37,2 milijona evrov, kar je skoraj 310.000 evrov ali za 0,8 % več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2018. Pri tem je med drugim upoštevan tudi nov izračun Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo o višini pripadajočih sredstev Občini Krško iz sredstev po 23. členu ZFO-1. Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki glede na veljavni proračun višji za 3,5 % ali 1,2 milijona evrov.

Imenovanja v svet zavodov OŠ Adama Bohoriča Brestanica in Vrtec Krško

Svetnice in svetniki so med drugim sprejeli še sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica I. V svet so bili tako imenovani Vesna Butkovič, David Moškon in Jelka Zidarič. V Svet javnega zavoda Vrtec Krško pa Maša Dostal Ivanšek, Julijan Kerin ter Vida Slivšek.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2017, in sicer 20.000 evrov za Nogometni klub Krško ter 10.000 za Rokometni klub Krško.

Vir: Občina Krško