Župan in ministrica o protipoplavni zaščiti Velikih Malenc in Krške vasi

Ker se državni projekt izgradnja HE Brežice zaključuje, protipoplavna zaščita naselij pa kljub določenemu roku še ni izvedena, je župan Ivan Molan na delovno srečanje povabil ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, da pojasni zadeve. Poleg podatkov, kdaj bodo izvedeni ukrepi za zaščito vasi pred poplavami, sta župan in ministrica govorila tudi o nadaljevanju izgradnje HE Mokrice. Gradnja protipoplavnih nasipov naj bi stekla v tem letu, glede nadaljevanja aktivnosti izgradnje HE Mokrice pa bo več znanega v naslednjih mesecih, je pojasnila ministrica.

Kot je dejal župan Ivan Molan, je za občino in občane izjemnega pomena zagotovitev poplavne varnosti, zato od ministrstva pričakuje, da bo vse napore usmerilo k uresničitvi ukrepov protipoplavne zaščite. Nasipi za zaščito naselja Šentlenart so že izvedeni, na izvedbo protipoplavnih ukrepov pa čakata še Krška vas in Velike Malence. Del ureditev protipoplavne zaščite  (Loče, Mihalovec, Rigonce, Čateške toplice) pa je vezan na izgradnjo HE Mokrice. Glede časovnega načrta nadaljnjih aktivnosti za HE Mokrice ministrica Majcnova ni mogla dati točnega odgovora, v naslednjih treh mesecih naj bi ministrov doreklo vse neznanke, med temi tudi finančno konstrukcijo oz. tretji vir financiranja za izgradnjo HE Mokrice (poleg sredstev iz vodnega sklada in sklada za podnebne spremembe).

Ministrica Irena Majcen je dejala, da so se od spomladanskega obiska predstavnikov ministrstva na terenu stvari premaknile – v roku enega meseca se pričakuje pridobitev delnega gradbenega dovoljena za izvedbo protipoplavnih ureditev za Krško vas in Velike Malence in sicer protipoplavnih nasipov ter zidu. Dela gradnje so načrtovana še v tem letu, izvedba teh gradbenih del na prostem pa je odvisna od vremenskih razmer. Tako je zaključek tega dela protipoplavnih ukrepov načrtovan konec leta 2017 oz. v začetku leta 2018. Župan Ivan Molan je opozoril, da je pomemben del protipoplavnih ukrepov je tudi poglabljane rek Save in Krke. Ministrica je dejala, da postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja še poteka, po pridobljenem soglasju pa bodo lahko stekla dela poglobitve sotočja Save in Krke.

Sestanka so se poleg ministrice Irene Majcen udeležili tudi direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin, direktor podjetja INFRA d.o.o. mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja HESS d.o.o. Bogdan Barbič in poslanec v DZ RS Igor Zorčič.

Vir: Občina Brežice