Za počitniško delo v Krškem namenili 26.000 evrov

S ciljem mladim z območja občine Krško zagotoviti pridobivanje delovnih izkušenj ter spoznavanje deficitarnih poklicev na eni strani, delodajalcem pa pridobiti in spoznati potencialne domače kadre, je Občina Krško v začetku letošnjih šolskih počitnic objavila javni poziv domačim podjetjem za sofinanciranje počitniškega dela mladih med 15. in 29. letom. Za ta namen je zagotovila 26.000 evrov, s tem pa vse od julija do konca septembra omogočila delo mladim v skupnem obsegu 5200 ur.

Na javni razpis se je prijavilo 25 delodajalcev s sedežem ali poslovno enoto na območju občine Krško, pri čemer so glede na razpoložljiva sredstva prednost imela podjetja, ki so omogočila počitniško delo v tehničnih oz. deficitarnih poklicih, ki so opredeljeni v državni Politiki štipendiranja  2015 – 2019. Gre predvsem za področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, turizma, gostinstva, papirništva in podobno.

Občina posameznemu delodajalcu v višini pet evrov na opravljeno uro dijaka ali študenta sofinancira neto znesek – izplačilo dijaku oz. študentu in prispevke dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer lahko posamezni dijak oz. študent opravi skupno največ 160 ur počitniškega dela.

Glede na to, da tovrstno obliko počitniškega dela Občina Krško  letos mladim omogoča prvič in pri tem tudi orje ledino v slovenskem prostoru, bodo po besedah župana občine Krško mag. Mirana Stanka v oktobru izvedli podrobno evalvacijo, ki bo osnova za nadgradnjo in izboljšavo tovrstnega načina sofinanciranja počitniškega dela. Namreč, Občina Krško si je tovrstne aktivnosti zastavila tudi v aktualnem Lokalnem programu za mladino v  občini  Krško  za  obdobje  2016 – 2019.

Vir: Občina Krško