V nedeljo začetek druge faze obnove krožišč in mostu v Krškem

Zapora – 2. f

Zaradi predčasno zaključene 1. faze rekonstrukcije montažnih krožišč se bo 2. faza pričela že v nedeljo, 24. septembra. Most med krožiščema na cesti Drnovo – Sevnica in krožiščem na mostu bo zaprt, dostop z Narpla pa bo sproščen.

Gradbena dela 1. faze obnove krožišč bodo kljub neugodnim vremenskim razmeram zaključena deset dni pred rokom. V nedeljo, 24. septembra, se tako pričenja 2. faza rekonstrukcije krožišč, v kateri bodo obnovili drugo polovico krožišča na cesti Drnovo – Sevnica, trajala pa naj bi predvidoma do sredine oktobra.

Za vozila bo popolnoma zaprt most do krožišča na mostu. Obvoz z Vidma do Krškega oz. do ceste Drnovo – Sevnica (z levega na desni breg Save) bo potekal po nadvozu nad železniško progo, po priključku do Vipapa, naprej po obvoznici do mostu pri HE Krško. Dostop z Narpla bo sproščen.

Ob jutranjih in popoldanskih konicah skozi mesto bodo promet usmerjali izvajalci cestne zapore iz podjetja CGP. Most in nadvoz bosta ves čas obnove odprta za pešce.

Tudi v tej fazi si investitor Občina Krško in izvajalec gradbenih del Kostak d. d. prizadevata za čimprejšnje dokončanje obnove in čimbolj nemoten potek prometa skozi Krško. Vse voznike pozivata k strpnosti in upoštevanju morebitnih zamud, ki lahko nastanejo v času prenove.

Zakaj obnova zdaj?

Obnova mostu je bil načrtovana že pred leti. Ker gre za državno cesto, so bila s strani Direkcije RS za infrastrukturo v tem času odobrena sredstva, približno polovico sredstev prispeva direkcija, zato je v sodelovanju z Občino Krško pristopila k obnovi. Voziščna konstrukcija na mostu je v tako slabem stanju, da bi jo bilo ne glede na obnovo krožišč nujno potrebno še v tem letu obnoviti.

Projekt rekonstrukcije poleg obeh krožišč obsega tudi preplastitev, ureditev hidroizolacije in zamenjavo t. i. dilatacij – kovinskih elementov, ki so na mostu potrebni zaradi raztezanja mostne konstrukcije. Gre za skupno naložbo Občine Krško in Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), saj je to državna cesta, v skupni višini 497.000 evrov, od tega je strošek Občine Krško 227.000 evrov, preostanek pa strošek DRSI.

Vir: Občina Krško