Strateški svet Fakultete za turizem ob svetovnem dnevu turizma

Na svetovni dan turizma, 27. 9. 2018, je na gradu Mokrice potekalo srečanje Strateškega sveta Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Gre za enega ključnih organov fakultete, ki na temo strateških izzivov in vprašanj zaseda vsaki dve leti, vanj so vključeni najpomembnejši deležniki slovenskega turističnega gospodarstva in javnega sektorja.

Okrogle mize na temo »Znanje in kompetence zaposlenih« so se tokrat udeležili direktor Turistične agencije Palma g. Matej Knaus, ki je hkrati tudi predsednik Strateškega sveta FT UM, direktor Turizma Bohinj g. Klemen Langus, vodja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi Slovenske turistične organizacije mag. Livija Kovač Konstantinovič, pomočnica direktorja prodaje in marketinga Term Čatež ga. Alenka Mokrovič Pogačar, dekan Fakultete za turizem UM dr. Boštjan Brumen in župan Občine Brežice g. Ivan Molan.

Sodelujoči so razpravljali, da turistični trg potrebuje izobražene turistične delavce, ki bodo znali upravljati s sodobnimi tehnologijami in bodo kos izzivom digitalizacije. Hkrati pa bodo morali ohraniti pristen stik z gostom ter svojo gostoljubnost izkazati tudi s poznavanjem vsaj treh tujih jezikov.

V novem študijskem letu se na Fakulteti za turizem UM obetajo novosti. Fakulteta uvaja izredni visokošolski strokovni in magistrski študij v angleškem jeziku, ki bo mednarodno obarvan. S 1. oktobrom bo v Brežicah zopet čutiti študentski utrip, saj se v mesto vračajo študenti turizma, katerih vpis se vsako leto veča.

Vir: Fakulteta za turizem UM