Obisk rektorja Univerze v Mariboru na Inštitutu za energetiko FE UM

Fakulteta za energetiko UM je v petek, 28. septembra 2018, v prostorih Inštituta za energetiko gostila rektorja Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravka Kačiča. Rektorja so na obisku spremljali tudi prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja, prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor za infrastrukturo ter Anton Habjanič, direktor Tehnocentra UM.

Gostom so predstavniki Fakultete za energetiko UM podrobneje predstavili izveden projekt 2. faze Inštituta za energetiko FE UM, v katerega sta bila tesno vpeta tudi lokalna skupnost in lokalno gospodarstvo. Na predstavitvi sta sodelovala tudi župan Občine Krško, mag. Miran Stanko ter direktor razvojnega centra ZEL-EN d.o.o., Domen Zorko. Sodelujoči so si ogledali dejavnosti in opremo laboratorijev, ki delujejo v okviru Inštituta za energetiko, prav tako je svojo dejavnost in prostore predstavil razvojni center ZEL-EN.

Gosti so se v nadaljevanju udeležili tudi ogleda Nuklearne elektrarne Krško, obisk pa zaključili v GEN energiji s sestankom z direktorjem družbe, g. Martinom Novšakom, ter ogledom centra vodenja GEN ter Sveta energije.

Vir: Fakulteta za energetiko UM