Izgradnja krške obvoznice poteka po načrtih

V poletnih mesecih so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško – Vrbina v dolžini 1, 1 kilometra ter novogradnja obvoznice Žadovinek v dolžini 1,25 kilometra s krožnim križiščem pri novem mostu. Dela so v polnem zamahu, v skladu s terminskim planom bo tretji krški most čez Savo odprt v marcu prihodnje leto, celotna obvoznica, vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, pa bo zaključena jeseni prihodnje leto.

Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice vključno z gradnjo mostu, gradnjo krožišča na desnem bregu Save, rekonstrukcijo ceste Krško – Vrbina in novogradnjo obvoznice v Žadovinku znaša 14, 3 milijona evrov (v tej vrednosti so  zajeti tudi stroški nakupa zemljišč, izdelava projektne dokumentacij, …). Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo za to naložbo odobrenih 8, 73 milijona evrov. Južni del obvoznice bo potekal od starega mostu po rekonstruirani obstoječi lokalni cesti Krško – Vrbina na levem bregu Save do že zgrajene krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. …V krožišču se obvoznica odcepi na novi most čez Savo pri Žadovinku in se bo nadaljevala po novozgrajenem delu ceste mimo industrijske cone Žadovinek preko novega krožišča do priključka na obstoječe cesto Drnovo – Krško.

Po besedah skrbnika in vodje projekta na Občini Krško Rafka Županca trenutno na cesti Krško – Vrbina poteka ureditev komunalnih vodov, v zaključni fazi je gradnja opornega zidu. V Žadovinku urejajo nasip med obstoječim križiščem pri trgovskem centru, pri novem mostu pa poteka gradnja krožišča in priključne ceste proti Megadomu, na mostu trenutno polaganje kabelske kanalizacije v mostno konstrukcijo in izvedba hidroizolacije s pripravo za asfaltiranje.

Vir: Občina Krško