Strategija razvoja turizma občine Sevnica v zaključni fazi priprave

Ob skorajšnjem zaključku priprave Strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na srečanje povabili javnost na predstavitev osnutka dokumenta. Srečanje je potekalo v torek v naravoslovni učilnici v Tončkovem domu na Lisci.

Pripravljavci strategije v novembru zaključujejo skoraj enoletni projekt priprave novega strateškega dokumenta na področju razvoja turizma v občini Sevnica, ki je skozi delo, ob sočasnem sodelovanju na sorodnih projektih, združil številne deležnike s področja turizma v prizadevanju za skupni napredek. Skoraj 100 vključenih posameznikov, sedem izvedenih delavnic, dve strokovni ekskurziji, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, je prineslo nova znanja, sodelovanja in ideje. Vse skupaj so v zadnji fazi pretočili v seznam ukrepov in pripravili akcijski načrt izvajanja le-teh za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi.

Srečanje na Lisci je s predstavitvijo projekta »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje« in njegovih že vidnih produktov odprla vodja oddelka za gospodarstvo na Občini Sevnica Vlasta Kuzmički. S pozdravnim uvodnim nagovorom je nadaljeval župan Srečko Ocvirk in izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom v sklopu priprave strategije, ki je bilo široko vključujoče in povezovalno.

V osrednjem delu srečanja je Nejc Pozvek s Fakultete za turizem predstavil proces nastajanja strateškega dokumenta, izhodišča priprave in ključne ugotovitve. Ob tem je poudaril, da je strategija le orodje, s katerim si lahko pomagamo, ključna pa bo aktivna vključitev vseh deležnikov v naloge, ki jih strateški dokument predvideva. Dr. Tanja Lešnik Štuhec je podrobneje predstavila ukrepe in aktivnosti, ki so deljene na področje razvoja in trženja turizma. Natančno je predvidela vse aktivnosti, ki bi jih bilo dobro izpeljati v prihodnjih 5 do 10 letih, med ključnimi pa izpostavila vzpostavitev organizacijskega okvirja destinacijske organizacije, ki bo v sodelovanju z delovnimi skupinami za posamezna področja skrbela za razvoj in trženje, in razmislek o uvedbi kolektivne blagovne znamke, ki bo usmerjala k dvigu kakovosti vseh vrst ponudbe.

S prisotnimi se je po predstavitvi razvila še razprava o nadaljnjih korakih po tem, ko bo strateški dokument, ki bo v mesecu novembru tudi javno razgrnjen, zaključen in sprejet. Strinjali so se, da velja izkoristiti zagon in pozitivno vzdušje ter čim prej nadaljevati z delom po začrtanih smernicah.

Vir: Občina Sevnica