Obnova ceste Šedem – Dovško zaključena

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac in predstavnik vasi Šedem v svetu KS Senovo Ladislav Cerjak so v soboto popoldan slovesno namenu predali obnovljen odsek ceste Šedem – Dovško v dolžini nekaj manj kot dva kilometra. Gre za večletni projekt Občine Krško in krajevne skupnosti Senovo v skupni vrednosti okoli 300. 000 evrov.

Dela, ki so obsegala prestavitev ceste in izgradnjo opornega zidu pri kmetiji Radej v prvi fazi, obnovo ceste od kmetije Radej do Šedma v drugi fazi ter v zadnjih dveh fazah obnovo ceste z ureditvijo odvodnjavanja od kmetije Radej do glavne ceste v Dovškem, so potekala od leta 2015 in se v poletnih mesecih letošnjega leta zaključila.

Sicer pa po besedah župana občine Krško na področju krajevne skupnosti zaključujejo še z obnovo mostu na Tomšičevi ulici, začela so se pripravljalna dela za izgradnjo novega, nizkoenergetskega  vrtca, v načrtu pa je tudi energetska sanacija telovadnice pri osnovni šoli in Doma XIV. divizije.

Vir: Občina Krško