Povabilo na javno obravnavo predloga strategije razvoja turizma

Pripravljavci strategije razvoja turizma – Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru – zaključujejo pripravo tega strateškega dokumenta za obdobje 2019–2024. Priprava strategije je povezala številne deležnike s področja turizma v prizadevanju za skupni napredek. Pripravljen je seznam ukrepov in aktivnosti ter akcijski načrt izvajanja za prihodnja leta, ko se bo dokument začel udejanjati v praksi.

Javna razgrnitev predloga strategije je v teku še do 28. decembra 2018. V tem času je na predlog možno podati pripombe in predloge. Dokumenti in informacije glede podaje pripomb in predlogov so javnosti dostopni na naslovu https://www.obcina-sevnica.si/obcina-sevnica/projekti/Strategija-razvoja-turizma. Javna obravnava predloga strategije pa bo v torek, 18. decembra 2018, ob 15. uri v prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica.

Vir: Občina Sevnica