Prešernova priznanja in plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za leto 2018

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje priznanja in Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za dolgoletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosežke na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javni zavodi in posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o podeljevanju Prešernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica in razpisa, objavljenega na spletni strani www.obcina-sevnica.si, podajo predloge za podelitev priznanj in plaket, in sicer še do srede, 9. januarja 2019, na naslov: Zveza kulturnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Priznanja in plakete bo Zveza kulturnih društev Sevnica podelila na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku, ki bo 7. februarja 2019 ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Vir: Občina Sevnica