Dobili zeleno luč za začetek projekta izgradnje PB 7

V TE Brestanica so konec lanskega leta s strani GEN energije dobili soglasje k izgradnji novega plinskega bloka (PB 7). Gre za nadaljevanje izvedbe projekta Zamenjava PB 1-3, in sicer drugega dela 1. faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata, moči 53 MW.

Šesti in sedmi plinski blok bosta nadomestila vlogo starejših treh plinskih blokov (iz leta 1974) za zagotavljanje zanesljivega delovanja EES RS za potrebe terciarne regulacije, zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe NEK.

Začetek izvedbe investicije v nov plinski blok PB 7 se je pričel konec lanskega leta, s pripravo in izvedbo javnih naročil za posamezne LOT-e in bo predvidoma zaključen v letu 2020. Prostor za sedmi blok je že pripravljen v stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata.

Obratovanje tega bloka bo usklajeno s potrebami, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ob primernih cenah na trgu pa bi blok obratoval tudi v komercialne namene, sporočajo iz Termoelektrarne Brestanica. Ocenjena investicijska vrednost novega plinskega bloka znaša 26,45 milijona evrov.

Več o naložbi v naslednjem Posavskem tedniku.

Vir: TEB, Ansat TV