Nova arheološka razstava Posavskega muzeja Brežice

zareBrežice – Posavski muzej Brežice je bogatejši za novo mednarodno arheološko razstavo z naslovom “Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare,” ki so jo včeraj odprli v prostorih stalne arheološke zbirke muzeja.

V devetdesetih letih 20. stoletja so vzhodno od Čateža odkrili arheološko najdišče s kar petimi hišastimi žarami, ki so značilne za to območje. Šlo je za zadnje ostanke manjše obcestne nekropole ob cesti, ki je povezovala Oglej (Aquilea) preko Emone, mimo Drnovega (Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum) s Siscio – današnjim Siskom.

Na razstavi v Posavskem muzeju Brežice je predstavljeno tako arheološko najdišče kot tudi najdbe, opisan pa je tudi njihov izvor in pomen ter umestitev v prostor in čas.

Razstava je nastala v sodelovanju med Posavskim muzejem Brežice ter Območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, avtor razstave pa je mag. Uroš Bavec.