Sevniška Civilna zaščita o minulem letu

Utrinek z osrednje zaščitno-reševalne vaje
Utrinek z osrednje zaščitno-reševalne vaje

Sevnica – Na razširjeni seji so se sestali člani občinskega štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in analizirali opravljeno delo v preteklem letu. Večja posredovanja služb s področja Civilne zaščite niso bila potrebna, so pa tekom leta potekala razna usposabljanja, izobraževanja in vaje. Občina Sevnica, brežiška izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Območno združenje Rdečega križa Sevnica so v Sevnici spomladi skupaj organizirali regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Občina je skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica organizirala osrednjo zaščitno-reševalno vajo, ki je imela cilj preveriti vse postopke evakuacije v primeru požara v javnem objektu. Pripadniki Civilne zaščite so se med drugim udeležili tudi usposabljanj na izobraževalnem centru na Igu.

Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje z vsemi organizacijami, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Tudi v letu 2016 se bodo nadaljevale aktivnosti na področju načrtovanja zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki bi lahko prizadele občino. Vsi prisotni so se strinjali, da je izzivov in potencialnih nevarnosti z razvojem novih tehnologij in možnosti preživljanja prostega časa vse več, zato je tudi v prihodnje pomembno skrbeti za ustrezno usposobljenost reševalnih ekip.

Vir: Občina Sevnica