V Čatežu bodo sanirali kanalizacijo

Podpis pogodbe kanalizacija Čatež ob SaviČatež ob Savi – Občina Brežice po sprejetih proračunih za leto 2016 in 2017 začenja nov investicijski cikel s projektom »Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež ob Savi«. Dela v vrednosti 330.000 evrov so namenjena sanaciji 50 let starih in dotrajanih kanalov obstoječe kanalizacije, z obnovo se bosta izboljšali prevodnost in stabilnost kanalov v dolžini dobrih 1.100 m.  Kot najugodnejši izvajalec del je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..
Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan na včerajšnjem podpisu pogodbe z izvajalcem del, je sprejeti proračun osnova za investicije. Občina Brežice z investicijami skrbi za čisto okolje.  V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice bo občina v prihodnje nadaljevala z urejanjem kanalizacij, med katerimi so tudi ureditev kanalizacije Krška vas in nadaljevanje z urejanjem sekundarne kanalizacije Loče in Gabrje.
Predstavnik izvajalca, predsednik uprave CGP d. d., Martin Gosenca, je ob podpisu pogodbe potrdil, da bodo dela zaključena v šestih mesecih, kot je določeno s pogodbo. Posebnost sanacije obstoječe kanalizacije na Čatežu ob Savi sta dva sistema obnove – točkovna sanacija oziroma klasični sistem in pa metoda relining, pri kateri ni potrebno izkopavati cevi, saj se jih po posebni metodi s pomočjo vročega zraka in vode »obleče« s posebno smolo. Prednost tega sistema je življenjska doba saniranih cevi, ta naj bi bila 50 let, način pa je tudi prijazen do prebivalcev, saj poteka sanacija skozi obstoječe odprtine kanalizacije brez izkopavanja in z minimalnimi prilagoditvami prometa.
Prednost metode relining je dobrodošla tudi za krajane, je dejal predsednik KS Čatež ob Savi, Franc Les, ker je Čatež ob Savi strnjeno naselje, je prevoznost cest ob minimalnih posegih v promet odločilnega pomena.
Vir: Občina Brežice