V Posavju poplave in plaz zaradi močnega deževja

Močno deževje, ki je od jugozahoda proti severovzhodu prešlo državo, je povzročilo poplave meteornih vod ter porast in poplavljanje rek in potokov. Zaradi razmočenosti terena se je sprožilo tudi nekaj zemeljskih plazov. Gasilci so preko celega dneva in ponoči črpali vodo iz poplavljenih objektov, postavljali protipoplavne vreče in čistili odtoke. Najhuje je bilo v občinah Krško, Šentjernej, Črnomelj, Škocjan, Laško, Kozje in Slovenska Bistrica. Čeprav so padavine preko noči oslabele, pa nekatere reke še vedno naraščajo, tako da nevarnost poplav še ni minila.

Ob 6.49 je reka Krka poplavila cestišče Kostanjevica na Krki–Zameško v občini Kostanjevica na
Krki. Delavci CGP Novo mesto so postavili ustrezno signalizacijo o zapori cestišča. Gasilci PGD
Kostanjevica na Krki in Prekopa so na terenu spremljali situacijo.
Ob 8.10 je v kraju Črnc, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske
hiše. Posredovali so gasilci PGD Brežice-okolica, ki so iz kletnih prostorov izčrpali okoli 5000
litrov vode.
PGD Križe so v Pečicah črpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše in očistili odtočni
kanal.
PGD Brežice so črpali meteorno vodo v naselju Brezina, Črncu v Brežicah in Brežicah.
PGD Veliki Obrež in PGD Bukošek, črpanje meteorne vode v Bukošku.
PGD Globoko črpanje meteorne vode v Globokem.
PGD Krška vas v Krški vasi zavarovali objekt in preselili na varno sadike sadnih dreves v
trgovini.
PGD Obrežje in Velika Dolina polnjenje protipoplavnih vreč in njihovo razmestitev na ogrožena
območja. Črpanje vode v Slovenski vasi iz šestih stanovanjskih in treh gospodarskih objektov.
Na Obrežju so s protipoplavnimi vrečami zavarovali tri stanovanjske objekte, iz dveh pa so
izčrpali meteorno vodo.
PGD Brežice okolica so z dvanajstimi protipoplavnimi vrečami zavarovali stanovanjski objekt v
Gornjem Lenartu, v Brezini so iz dveh stanovanjskih objektov izčrpali meteorno vodo in eno
črpanje v naselju Črnc v Brežicah.
PGD Bukošek črpanje meteorne vode v Bukovšku in s protipoplavnimi vrečami zavarovanje
objektov
PGD Pohanca črpanje meteorne vode iz kurilnice stanovanjskega objekta v Trebežu.
PGD Veliki Obrež, Mali Obrež, Rigonce, Gabrje, Kapele, Rakovec, Župelevec, Mihalovec in
Mostec so v Dobovi postavljali protipoplavno zaščito z vrečami, črpali meteorno vodo iz devetih
stanovanjskih objektov, dveh podjetij in iz prostorov OŠ Dobova.
Ob 11.37 se je v Armeškem, občina Krško, sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGE Krško so pri
ogledu ugotovili, da trenutno plaz ne povzroča nevarnosti. O dogodku so bile obveščene
pristojne službe.

Ob 17.48 so v občini Krško gasilci PGD Velika vas črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov
petih stanovanjskih objektov. Napolnili so tudi štirideset protipoplavnih vreč in jih razmestili kot
varovanje po posameznih objektih. Gasilci PGD Rožno so v Rožnem črpali vodo iz
stanovanjskega objekta, gasilci PGD Dolenja vas so črpali meteorno vodo v podhodu za pešce
pod železniško progo v Dolenji vasi in iz stanovanjskega objekta v Spodnjem Starem Gradu.
Gasilci PGD Veliki Kamen so črpali vodo in postavljali protipoplavne vreče v Velikem Kamnu in
Gorici pri Raztezu. Gasilci PGD Senovo so postavljali protipoplavne vreče v Dovškem, črpali
meteorno vodo v podjetju Durapack in iz kletnih prostorov stanovanjske hiše na Senovem.
Gasilci PGD Brestanica so črpali meteorno vodo iz treh stanovanjskih stavb v Brestanici, ene v
Anžah in iz prostorov Veterinarske postaje Brestanica. Gasilci PGD Krško so črpali meteorno
vodo v podjetju Durapack na Senovem, gasilci PGD Leskovec pa iz stanovanjskega objekta v
naselju Veniše.
Ob 15.43 so gasilci PGD Sevnica pričeli s polnjenjem in postavljanjem protipoplavnih vreč na
Planinski cesti in Taborniški ulici v Sevnici. Gasilci PGD Tržišče so s črpanjem meteorne vode
pred stanovanjskim objektom v naselju Pijavice preprečili vdor le-te v objekt. Gasilci PGD
Boštanj so črpali meteorno vodo iz stanovanjskega objekta v Dolenjem Boštanju. Gasilci PGD
Studenec pa so nudili pomoč v Sevnici pri protipoplavnih aktivnostih.
Ob 17.55 so v Podbočju, občina Krško, gasilci PGD Raka s protipoplavnimi vrečami preprečili
vdor vode iz bližnjega potoka v stanovanjski objekt. Gasilci PGD Podbočje pa so s
protipoplavnimi vrečami zavarovali tri stanovanjske in štiri gospodarske objekte ob potoku
Sušica.

Vir: Center za obveščanje RS

Napiši odgovor

Vaš elektronski naslov ne bo objavljen.